Loading

Doç.Dr.

Hayati YILMAZ

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

İletişim

hyilmaz@sakarya.edu.tr hayatiy@gmail.com

+90 (264) 274 30 60

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Ozben, Z; Yilmaz, H; - The Controversy of Sunnah's Content in the Context of the Forms Used by Companions and Successors in the Transmission - JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY - Vol. - pp.27-48 - ISSN : 2146-9806 - DOI : 10.17335/sakaifd.308560 - - - Article - - 2017 - WOS:000410631900002
2 Can, B; Balli, F; Korkmaz, U; Yilmaz, H; Can, FI; Celebi, A; - Achalasia secondary to lung adenocarcinoma - KOREAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE - Vol.30 - pp.250-251 - ISSN : 1226-3303 - DOI : 10.3904/kjim.2015.30.2.250 - - - Letter - - 2015 - WOS:000351419700017
3 Kirsever, D; Yilmaz, H; - Electrical Properties of Lead-Free Na1/2Bi1/2TiO3 Relaxor Ferroelectric Ceramics Doped with Hafnium or Zirconium - JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY - Vol.98 - pp.1858-1864 - ISSN : 0002-7820 - DOI : 10.1111/jace.13550 - - - Article - - 2015 - WOS:000355881300027
4 HAYATİ YILMAZ - Nûh b. Mustafa el-Konevî'nin er-Risâle fi'l-Fark Beyne'l-Hadîsi'l-Kudsî ve'l-Kur'ân ve'l-Hadîsi'n-Nebevî Adlı Risâlesi - Uluslararası dergiler - Vol.1 - pp.167 - ISSN : - DOI : - - - - - 0 - SAU
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 HAYATİ YILMAZ - Hadis İlminde Kudsî Hadisler ve Bu Konuda Yapılan Çalışmalar - Üniversite Dergisi - Vol.1 - pp.163 - ISSN : - DOI : - - - - - 0 - SAU
2 HAYATİ YILMAZ - Siyeru a'lâmi'n-nübelâ ve İki Ayrı Neşri - Üniversite Dergisi - Vol.2 - pp.323 - ISSN : - DOI : - - - - - 0 - SAU
3 HAYATİ YILMAZ - Kudsî Hadis - Kurum Dergisi - Vol.26 - pp.318 - ISSN : - DOI : - - - - - 0 - SAU
4 HAYATİ YILMAZ - Bir Hadisçinin Bireysel ve Toplumsal Eğitim Projesi -İmam Nevevî ve Riyâzü's-Sâlihîn'i Okumak- - Üniversite Dergisi - Vol.14 - pp.67 - ISSN : - DOI : - - - - - 0 - SAU
5 HAYATİ YILMAZ - İçerik, Sunum ve Nitelikleri Bakımından Türkçe İnternet Sayfalarında Hadis - Üniversite Dergisi - Vol.16 - pp.63 - ISSN : - DOI : - - - - - 0 - SAU
6 HAYATİ YILMAZ - Ruhâvî (Abdulkâdir b. Abdullah er-Ruhâvî) - TDV İslam Ans. Kurum Dergisi - Vol. - pp.203 - ISSN : - DOI : - - - - - 0 - SAU
7 HAYATİ YILMAZ - Ruşâtî (Abdullah b. Ali er-Ruşâtî ) - TDV İslam Ans. Kurum Dergisi - Vol. - pp.270 - ISSN : - DOI : - - - - - 0 - SAU
8 HAYATİ YILMAZ - Reyhâne (bt. Şem'ûn) - Kurum Dergisi - Vol.35 - pp.41 - ISSN : - DOI : - - - - - 0 - SAU
9 HAYATİ YILMAZ - Serrâc (Yahyâ b. Ahmed es-Serrâc ) - TDV İslam Ans. Kurum Dergisi - Vol. - pp.571 - ISSN : - DOI : - - - - - 0 - SAU
1.5-DİĞER BİLİMSEL/SANATSAL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM MAKALE :
1 HAYATİ YILMAZ - İnternette Rihle - Uluslararası dergiler - Vol.2 - pp.139 - ISSN : - DOI : - - - - - 0 - SAU
2 HAYATİ YILMAZ - Toplumsal Dönüşümde Hz. Peygamber’in Kişiliğinin Etkisi, Sünnetin Bireysel ve Toplumsal Değişimdeki Rolü Semp. - Bildiri Kitapçığı - Vol.1 - pp.110 - ISSN : - DOI : - - - - - 0 - SAU
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Hayati YILMAZ - Hz. Peygamber'in Halaları ve Teyzeleri - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
2 HAYATİ YILMAZ; - Kadızâde Mehmed Efendi'nin er-Risâletü's-Sa'diyye Adlı Risalesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
3 Hayati YILMAZHAYATİ YILMAZ; HAYATİ YILMAZ; - Hadislerde Kardeşlik –Kardeşlerin Kardeşliği- - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
4 Hayati YILMAZ - Sünnetin Bireysel ve Toplumsal Değişimdeki Rolü - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 11–12 Mayıs 2007 - 2007 - SAU
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 HAYATİ YILMAZ - Müslüman Türk Toplumlarında İnanç ve Davranış Birliğini Sağlaması Açısından Sünnet - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 7-8 Mart 2009 - 2011 - SAU
3.11-BASILMIŞ DERS NOTU VEYA UZAKTAN EĞİTİMDE YAYIMLANMIŞ DERS NOTU YAZARLIĞI :
1 HAYATİ YILMAZ; - İLİTAM Ders Notu - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
2 HAYATİ YILMAZ; - İLİTAM Ders Notu - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 HAYATİ YILMAZ - Hadis Rivayetine Katkıları Bağlamında Hz. Muhammed’in Aile ve Akraba Atlası - BSR Yayın - Vol. - pp.325 - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 - SAU
2 HAYATİ YILMAZ - Toplumsal Dönüşümde Sünnet - Rağbet - Vol. - pp.210 - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 - SAU
3.8-ALANINDA YAYIMLANMIŞ KİTAP BÖLÜMÜ ÇEVİRİSİ :
1 HAYATİ YILMAZ; - el-Mufassal fi ahkami'l-mer'e - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2009 -
2 M. Abdülhayy el-Leknevî-A. Ebû GuddeHAYATİ YILMAZ; - Klasik Dönem Bazı Tefsir, Hadis ve Tasavvuf Eserlerinde Yer Alan Hadislerin Değeri Üzerine - Tasavvuf - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 -
3.1-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 HAYATİ YILMAZ - Hazreti Muhammed i Islyamskoto Obştestvo - Bulgaristan Başmüftülüğü - Vol. - pp.200 - ISSN : - DOI : - - - - - 2008 - SAU
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 HAYATİ YILMAZ - Hadis Edebiyatının Çizimli Özeti - İFAV - Vol. - pp.5 - ISSN : - DOI : - - - - - 2008 - SAU
3.7-ALANINDA YAYIMLANMIŞ TAM KİTAP ÇEVİRİSİ :
1 HAYATİ YILMAZ; ERDİNÇ AHATLI; - Kur’an ve Sünnet Işığında Kadınlar Arası Ziyaretleşme - Guraba - Vol. - pp.350 - ISSN : - DOI : - - - - - 1996 - SAU
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Hayati YILMAZ,Hızır YAĞCI - Hayrettin Hızır Atüfi'nin Keşfü'l-Meşarik İsimli Eserinin Tahkik ve Tahlili - - Vol. 11901 - pp. - ISSN : - DOI : Devam ediyor - - - - 2014-60-02-001 - 2014 -
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 - Usul İslam Araştırmaları - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 - Usul İslam Araştırmaları - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
3 - Gaziosmanpaşa Üniv. İlahiyat F. Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
4 HAYATİ YILMAZ; HAYATİ YILMAZ; - Usul İslam Araştırmaları - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
5 HAYATİ YILMAZ; HAYATİ YILMAZ; HAYATİ YILMAZ; - Marife - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
6 HAYATİ YILMAZ; HAYATİ YILMAZ; HAYATİ YILMAZ; - Mütefekkir - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
7 HAYATİ YILMAZ; HAYATİ YILMAZ; HAYATİ YILMAZ; - Usul İslam Araştırmaları - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
8 HAYATİ YILMAZ; HAYATİ YILMAZ; HAYATİ YILMAZ; - Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. İlahiyat F. Dergisi - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
9 HAYATİ YILMAZ; HAYATİ YILMAZ; - Tekirdağ Namık Kemal Ü. İlahiyat F. Dergisi - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
10 HAYATİ YILMAZ; HAYATİ YILMAZ; - Kilis 7 Aralık Ü. İlahiyat F. Dergisi - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
11 HAYATİ YILMAZ; - RTE Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
12 HAYATİ YILMAZ; HAYATİ YILMAZ; HAYATİ YILMAZ; - Usul İslam Araştırmaları - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
13 HAYATİ YILMAZ; - Uludağ Ü. İlahiyat F. Dergisi - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
14 HAYATİ YILMAZ; - GOPÜ İlahiyat F. Dergisi - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
15 - Usul İslam Araştırmaları - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 0 - SAU
16 - SAÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 0 - SAU
17 - SAÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 0 - SAU
18 - Usul İslam Araştırmaları - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 0 - SAU
19 - Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 0 - SAU
9.5-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 - İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe II - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
9.2-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 - PESA Sosyal Araştırmalar Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
9.3-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 - Usul İslam Araştırmaları - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
2 - Usul İslam Araştırmaları - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 - HADİSLERE GÖRE ŞEYTAN - Nurettin ŞENTÜRK - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - Sakarya Ü. - SBE - Temel İslam Bilimleri - 2015 -
2 HAYATİ YILMAZ - UBÂDE B. SÂMİT'İN (R.A) HAYATI VE HADİS RİVÂYETİNDEKİ YERİ - MELEK MENTEŞE - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - HADİS - 2009 -
3 - ÜMMÜ HANİ(R.A) NİN HAYATI VE HADİS RİVAYETİNDEKİDEKİ YERİ - ZEYNEP YILDIRIR - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2008 -
4 - MUHAMMET BİN VABBAH IN HAYATI VE HADİSÇİLİĞİ - ESRA ŞENOCAK - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2007 -
5 HAYATİ YILMAZ - HADİS'TE İTİBAR SAHİHU'L BURARİ'DE İTİBAR UYGULAMASI - İSA EREN - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2007 -
6 HAYATİ YILMAZ - ESED B.FURAT'IN HAYATI VE HADİSÇİLİĞİ - AYŞE ÇOŞKUN - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2007 -
7 HAYATİ YILMAZ - EBU BEKİR B.ABDURRAHMANIN HAYATI VE HADİS İLMİNDEKİ YERİ - ÖMER FARUK YILDIRIM - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2006 -
8 HAYATİ YILMAZ - SÜNNETTE RÜYA - SERKAN BAŞARAN - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2003 -
9 - BUHÂRÎ'NİN KULLANIMINA GÖRE "ALLAH'IN ÖĞRETTİKLERİ" KAVRAMI IŞIĞINDA SÜNNETİN KAYNAĞI MESELESİ - Asiye GÜMÜŞ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - Sakarya Ü. - SBE - Temel İslam Bilimleri - 2002 -
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - HADİS I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - HADİS I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - HZ. PEYGAMBERİN HADİSLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
4 - HADİS METİNLERİ II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2013 -
5 - HADİS METİNLERİ II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2013 -
6 - SÜNEN-İ TİRMİZİ OKUMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
7 - HADİS I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
8 - HZ. PEYGAMBER´İN HADİSLERİ VE ÖĞRETİLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
9 - HZ. PEYGAMBERİN HADİSLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
10 - SÜNEN-İ TİRMİZİ OKUMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
11 - HZ. PEYGAMBER’İN ŞEMÂİLİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
12 - HADİS TARİHİ VE USULÜ I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
13 - HADİS TARİHİ VE USULÜ I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
14 - HZ. PEYGAMBER’İN ŞEMÂİLİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
15 - HZ. PEYGAMBER’İN ŞEMÂİLİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
16 - HZ. PEYGAMBER’İN ŞEMÂİLİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
17 - HADİS I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
18 - SÜNEN-İ TİRMİZİ OKUMALARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
19 - SÜNEN-İ TİRMİZİ OKUMALARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
20 - SÜNEN-İ TİRMİZİ OKUMALARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
21 - AHLAK HADİSLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
22 - HADİS II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
23 - HADİS METİNLERİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2012 -
24 - AHLAK HADİSLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
25 - HADİS II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
26 - HZ. PEYGAMBER’İN ŞEMÂİLİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
27 - İSLAM AHLAK FELSEFESİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2011 -
28 - İSLAM AHLAK FELSEFESİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2011 -
29 - İSLAM AHLAK FELSEFESİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2011 -
30 - HADİS - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2011 -
31 - HADİS I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
32 - HADİS II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
33 - HADİS TARİHİ VE USULÜ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
34 - HADİS II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
35 - HADİS TARİHİ VE USULÜ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
36 - HADİS I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
37 - HADİS - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2010 -
38 - HADİS - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2010 -
39 - HADİS - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2010 -
40 - HADİS USULÜ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2010 -
41 - HADİS USULÜ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2010 -
42 - HADİS USULÜ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2010 -
43 - HADİS TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2010 -
44 - HADİS TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2010 -
45 - HADİS TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2010 -
46 - HADİS I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
47 - HADİS TARİHİ VE USULÜ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - LİTERATÜRÜMÜZDEKİ HADİSLERİN DEĞERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - TARİH BOYUNCA HADİSLERİN ANLAŞILMASI MESELESİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - MALİKİ HADİS EKOLÜ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
4 - TARİH BOYUNCA HADİSLERİN ANLAŞILMASI MESELESİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
5 - LİTERATÜRÜMÜZDEKİ HADİSLERİN DEĞERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
6 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
7 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
8 - HADISTE İHTILAF SORUNU (İHTILAFU’L-HADIS) - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
9 - MALİKİ HADİS EKOLÜ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
10 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
11 - LİTERATÜRÜMÜZDEKİ HADİSLERİN DEĞERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
12 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
13 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
14 - TARIH BOYUNCA HADISLERIN ANLAŞILMASI MESELESI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
15 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
16 - TARIH BOYUNCA HADISLERIN ANLAŞILMASI MESELESI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
17 - TARIH BOYUNCA HADISLERIN ANLAŞILMASI MESELESI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
18 - LİTERATÜRÜMÜZDEKİ HADİSLERİN DEĞERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
19 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
20 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
21 - HADISTE İHTILAF SORUNU (İHTILAFU’L-HADIS) - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
22 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
23 - MALİKİ HADİS EKOLÜ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
24 - MALİKİ HADİS EKOLÜ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 - "Peygamberler ve Sünnet", 23 Ocak 2016, BİLECİK - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 - “Peygamber, Vahiy, Sünnet ve Hadis Kavramlarının Hayatımızdaki Yeri”, Panel, 4 Mart 2016, Adapazarı / SAKARYA - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
3 - “Sünnet ve Hadisin Önemi”, Geyve Müftülüğü, 30 Mart 2016 Geyve / SAKARYA - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
4 - Yrd.Doç. Atama Raporu - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
5 - Yrd.Doç. Atama Raporu - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
6 - “Peygambere İtaatin Anlamı ve Boyutu”, Birlik Vakfı Sakarya Şb. 16 Nisan 2016 Serdivan / SAKARYA - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
7 - “Peygamber ve Sünnet Üzerine”, Ortadoğu Araş. Merkezi (ORMER), Kampüs, 4 Mayıs 2016, Adapazarı / SAKARYA - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
8 - “Peygambere İtaatin Anlamı ve Boyutu”, Hukukçular Toplantısı, 8 Mayıs 2016, AFYONKARAHİSAR - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
9 HAYATİ YILMAZ; - "Peygamberler ve Sünnet", 21 Ocak 2015 Körfez / KOCAELİ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
10 HAYATİ YILMAZ; - "Hz. Peygamber'in Hayatındaki Kadınlar: Anneleri, Eşleri, Kızları ve Torunları", KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği), 18 Nisan 2015 Adapazarı / SAKARYA - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
11 HAYATİ YILMAZ; HAYATİ YILMAZ; - "Peygamberler Tarihi Çerçevesinde Hz. Peygamber'in Sünnetinin Temellendirilmesi", İYC, 19 Nisan 2015, Kuzuluk / Akyazı / SAKARYA - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
12 - "Hz. Peygamber ve Bir Arada Yaşama Ahlakı", Kutlu Doğum Haftası, 20 Nisan 2015, Kartepe / KOCAELİ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
13 ÖMER FARUK AKPINAR; ABDULLAH AYDINLI; ERDİNÇ AHATLI; HAYATİ YILMAZ; ZÜBEYDE ÖZBEN; SAİM YILMAZ; GÜLSÜM KORKMAZER; KEMALETTİN ÖZDEMİR; - İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe II: Sahabe ve Rivayet İlimleri Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
14 HAYATİ YILMAZ; - İslam'ın Kurucu Nesli Sahabe 2 Sempozyumu -Müzakereci- 25-26 Nisan 2015 Adapazarı / SAKARYA - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
15 HAYATİ YILMAZ; - TV Programı: Sahur Vakti - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
16 - Ekmelüddin el-Bâbertî'nin Hadisçiliği Semp. ve IV. Hadisçiler İhtisas Toplantısı -Ülkemizdeki Hadis Çalışmalarının Evrenselleştirilmesi Çalıştayı- - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
17 HAYATİ YILMAZ; HAYATİ YILMAZ; - Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet, Elazığ Belediyesi, Kutlu Doğum Haftası, 20 Nisan 2014, ELAZIĞ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
18 HAYATİ YILMAZ; - “Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet”, Kutlu Doğum Haftası, SAÜ Kongre Merkezi, 16 Nisan 2014, Esentepe-Serdivan / SAKARYA - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
19 HAYATİ YILMAZ; - “Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet”, Kutlu Doğum Haftası, 15 Nisan 2014, Serdivan / SAKARYA - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
20 HAYATİ YILMAZ; - “Hz. Peygamber’in Ailesi ve Akrabaları”, SAÜ FEF Tarih Bölümü, 02 Nisan 2014 Serdivan-SAKARYA - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
21 HAYATİ YILMAZ; - Mekke'nin Fethi ve Düşündürdükleri, 31 Aralık 2014 Çekmeköy / İSTANBUL - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
22 - III. Hadis İhtisas Toplantısı, Çukurova Ü. ilahiyat Fakültesi ADANA - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
23 Abdullah Aydınlı, Kemalettin Özdemir, Hayati Yılmaz, Erdinç Ahatlı, Saim Yılmaz, Ömer Faruk Akpınar - İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
24 - Yrd. Doç. Atama Raporu - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
25 - Yrd. Doç. Atama Raporu - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
26 - II. Hadis İhtisas Toplantısı - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
27 - “Hz. Peygamber ve İnsan Onuru”, Kutlu Doğum Haftası - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
28 - “Hz. Peygamber ve İnsan Onuru”, Kutlu Doğum Haftası - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
29 - “Hz. Peygamber ve İnsan Onuru”, Kutlu Doğum Haftası - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
30 - “Takvimde, Tarihte ve İslam’da Muharrem ve Aşura”, Sakarya Üniv. Kongre Merkezi, 20 Kasım 2013, Serdivan / SAKARYA - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
31 - “Anadolu’nun İslamlaşma Sürecinde Daru’l-Hadisler” Sempozyum, 8-9 Eylül 2012 ÇANKIRI - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
32 - “Hz. Peygamber’i Anlamak” - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
33 - “Hz. Peygamber ve Kardeşlik Ahlakı” Kutlu Doğum Haftası - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
34 - “Hz. Peygamber’in Sünneti ve Toplum” - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
35 - “Hz. Peygamber Ve Kardeşlik” - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
36 - “Âsım’ın Nesli ve Kur’an-Sünnet Birlikteliği” - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
37 - “Din Görevlisinin Hadis Formasyonu” - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
38 - “Kur’an’ın Anlaşılması ve Sünnet” - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
39 - “Tanzimattan Cumhuriyete Osmanlı Modernleşme Sürecinde Kur’an ve Tefsir Çalışmaları”, Kur’an ve Tefsir Akademisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
40 - “Hadislerin İlmî ve Güncel (Aktüel) Değeri” I. Uluslararası Hadis İhtisas Sempozyumu - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
41 - “Hadislerde Kardeşlik” Kutlu Doğum Haftası Hz. Peygamber Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku Semp. - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
42 - Yrd. Doç. Atama Raporu - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
43 - Yrd. Doç. Atama Raporu - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
44 - Yrd. Doç. Atama Raporu - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
45 - Yrd. Doç. Atama Raporu - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 -
46 - “Kur’an’ın Anlaşılması ve Sünnet” - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 -
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 HAYATİ YILMAZ; - Uluslararası Gaziantepli Bedrüddin Aynî Sempozyumu - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
2 - “Hz. Peygamber’in Sünneti ve Önemi”, Manas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
3 - “Hadislerin İlmî ve Güncel (Aktüel) Değeri” I. Uluslararası Hadis İhtisas Sempozyumu - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -